Opname voor prothesechirurgie


Start-to-Move (S2M)

Een opname voor een heup-of knieprothese betekent voor vele patiënten een grote, onbekende en toch wel ingrijpende onderneming. Van de dienst Orthopedie zijn wij ons daar zeer goed van bewust en daarom streven wij ernaar om door middel van informatie en standardisatie de patiënten optimaal voor te bereiden op de ingreep en de daarop volgende revalidatie. Daarom hebben wij het ‘Start-to-Move’-concept opgestart. Dit houdt in feite een samenwerking in met alle betrokken diensten mn de Orthopedisten, de Anaesthesisten, de Fysische geneesheren, de Sociale dienst en de Huisarts. De bedoeling is om op een gestroomlijnde en gestandardiseerde manier de patiënt te informeren en klaar te maken voor de operatie en zelfs voor de revalidatie nadien. Een goed geïnformeerde patiënt weet wat er gaat gebeuren, is daardoor minder bang en kan als gevolg sneller en vlotter revalideren.

Informatiemap:

Alle patiënten krijgen een patiëntenmap met hierin enkele vragenlijsten betreffende de algemene gezondheid, de sociale situatie en de eventuele medicatie die men inneemt. Er is ook een vragenlijst voor de huisarts en de vraag om de voorbereidende onderzoekingen zoals bloedname en electrocardiogram te regelen.

Infosessie:

Alle patiënten die voor een heup- of knieprothese worden ingepland worden uitgenodigd op een informatievergadering waarop in begrijpelijke taal het verloop van de opname wordt uitgelegd. Hier wordt ook visueel getoond wat een heup-of knieprothese is, hoe die geplaatst wordt maar ook wat de mogelijke complicaties zijn.

Preoperatieve raadpleging bij anaesthesist en sociale dienst:

Alle patiënten krijgen een afspraak om preoperatief gezien te worden door de anaesthesist. Hij/zij bespreekt de procedure van de narcose en gaat na of er eventueel nog bijkomende onderzoekingen moeten gebeuren. Mensen die overwegen om na hun opname elders te revalideren kunnen dat bespreken met de sociaal assistente. Deze kan ook zonodig bijkomend materiaal voor thuis regelen zoals een hospitaalbed of dergelijke mocht dit nodig zijn.


Infobrochures

Start to move – Heupprothese


Download


Start to move – Knieprothese


Download

Copyright by CODELABS BV 2020. All rights reserved.